Nyhet

Beslut direktupphandling av 2 st Elbil/mopedbilar

4 st leverantörer har tillfrågats samt annons och 5 har inkommit med offert. Efter sedvanlig prövning av inkomna offerter har Myndigheten för Samhällsskydd ochBeredskap, MSB, i ovanstående direktupphandling beslutat att anta Lina GårdMaterialhantering AB som leverantör. Lina Gård Materialhantering AB har lämnat detekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt grunden mest fördelaktiga pris gentemot ställdakrav. Annika MalmqvistMSB …

Beslut direktupphandling av 2 st Elbil/mopedbilar Läs mer »