Beslut direktupphandling av 2 st Elbil/mopedbilar

4 st leverantörer har tillfrågats samt annons och 5 har inkommit med offert.

Efter sedvanlig prövning av inkomna offerter har Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap, MSB, i ovanstående direktupphandling beslutat att anta Lina Gård
Materialhantering AB som leverantör. Lina Gård Materialhantering AB har lämnat det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt grunden mest fördelaktiga pris gentemot ställda
krav.

Annika Malmqvist
MSB Revinge

Rulla till toppen