Vi skapar effektiva lösningar som bidrar till bättre tillgänglighet till maskiner och utrustning.

Lina Gård Materialhantering AB är baserad i Södertälje och har en mycket gedigen och lång erfarenhet av service, underhåll, försäljning och uthyrning av truckar, vagnar och diverse elfordon


Hur kan vi hjälpa dig?

Industritransportfordon

Service

Elfordon